Alkalmazott Analízis Szeminárium

A BME Matematika Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István (Differenciálegyenletek Tanszék) kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába.

Szemináriumunk 2017-től felvette a Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium nevet. Ezzel szeretnénk emléket állítani egyetemünk egykori tanszékvezető matematikaprofesszorának, aki elindította egyetemünkön a matematikus-mérnök képzést, és a stabilitáselmélet valamint a biomatematika terén elért jelentős tudományos eredményeivel ill. könyveivel nagyban hozzájárult az alkalmazott matematika erősödéséhez.

Szervezők: Faragó István1,2,3, Karátson János1,2,3 ,Horváth Róbert1,3 ,Mincsovics Miklós1,3 (1BME, 2ELTE, 3MTA-ELTE NUMNET)

Feliratkozás az e-mail listára ill. egyéb megjegyzések a szeminárium szervezőihez.


Következő előadás / next seminar: 

ELTE Matematikai Intézetének RENDKÍVÜLI intézeti szemináriumára az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport és a Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium támogatásával

Helyszín: ELTE Déli épület –1-820 Hajós terem Időpont: 2017. július 31.- hétfő - 10.00 és 11:15 órai kezdet

Az előadások:

Randall J. LeVeque, Boeing Professor of Applied Mathematics, University of Washington, a SIAM Board of Trustees tagja valamint a SIAM Journals Committee elnöke

10:00-11:00 Adjoint Error Estimation for Adaptive Refinement of Hyperbolic PDEs 

 Abstract: Time-dependent hyperbolic partial differential equations can be efficiently solved using adaptive mesh refinement, with a hierarchy of finer grid patches in regions where the solution is discontinuous or rapidly varying.  These patches can be adjusted every few time steps to follow propagating waves.  For many problems the primary interest is in tracking waves that reach one target location, perhaps after multiple reflections.  The solution to an adjoint equation solved backward in time from the target location can be used to identify the regions that require refinement.  These adjoint methods are incorporated in the Clawpack software for general hyperbolic problems and have been used in the GeoClaw software to track tsunami waves in the ocean that will reach a particular community of interest. 

 

Marsha BergerCourant Institute, NYU, 

11:15-12:15 Modeling and Simulation of Asteroid-Generated Tsunamis

Abstract: In 2013, an uncharted asteroid exploded in the atmosphere over Chelyabinsk, causing damage for a radius of 20 kilometers. We examine the question of what would happen if an asteroid burst over water instead of land. Could it generate a tsunami that would cause widespread damage far away? We present numerical simulations using the GeoClaw software and the shallow water equations in a variety of settings. We have a model problem with an explicit solution that explains the phenomena found in the computations. Finally, we discuss whether compressibility and dispersion are important effects that should be included, and show results using the linearized Euler equations that begin to address this.

A szeminárium az őszi félévben folytatódik / The seminar will be continued in the autumn semester.


Korábbi előadások / previous seminars: 2017/18, 2016/17