Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Szakdolgozat-készítés
BSc-s matematikusok számára,
2016/2017 I. félévében.
Mellékletek:Szakdolgozat-készítés, BMETE95AM13

Tárgykövetelmény: Követelmény.
Ajánlott felvenni: A BSc 6. félévében.
Előkövetelménye: 140 teljesített kredit.
Minek az előkövetelménye: A záróvizsgának.
Témaválasztás: Ürlap kitöltésével történik.
Határidő: 2016.09.23.
Mi szükséges a tárgy elvégzéséhez: 1. A témaválasztás kitöltése. Határidő: 2016.09.23.
2. A témavezető által megajánlott jegy elküldése az andaia@math.bme.hu email címre. Határidő: 2016.12.07.
3. A szakdolgozat leadása. Határidő: 2016.12.16.

Ezek után kerül beírásra a jegy.
A szakdolgozat leadásáról: A szakdolgozatot két bekötött példányban és a dolgozat kivonatát öt példányban (amit nem kell belekötni a dolgozatba) Elekné Barna Ibolyához (H. 507.) kell eljuttatni.
Határidő: pótlási hét péntek (2016.12.16.) déli 12 óra.

A dolgozatot illetve a kivonatot elektronikus formában (pdf) a zv@math.bme.hu címre kell elküldeni a fenti határidővel.

A dolgozat késedelmes leadása csak a méltányossági kérelem (régebbi nevén: dékáni engedély) pozitív elbírálása esetén lehetséges a fenti módon.
Határidő: 2016.12.23. déli 12 óra.
Bírálat: A témavezető vagy a témavezető által javasolt bíráló tölti ki a formanyomtatványt.