Tárgykövetelmény 

Képzésért  felelős kar: VIK

MSc, I. évfolyam 

Operációkutatás

Kód: BMETE90MX50; Követelmény: 3/1/0/F/5;

Félév: 2013/14/2; Nyelv: magyar;         

Előadó: Gazdag-Tóth Boglárka

Gyakorlatvezető: Gazdag-Tóth Boglárka

Jelenléti követelmények: Az előadások és a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel kötelező.

Félévközi számonkérések: Házi feladatok, amelyek kiadása és beszedése folyamatos. A házi feladatok értékelésénél a minimum követelmény, azaz ha legalább 60%-ban teljesíti a feladatot, 0 pontot ér.

Az aláírás megszerzésének feltétele: Legalább 70%-os részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon, illetve legkésőbb a 13. hétig minden házi feladat be legyen adva.

Pótlási lehetőség: a minimum követelményt nem teljesítő házi feladatok pótolhatók a 14. héten, illetve különeljárási díj befizetése mellett a pótlási héten. A pótlás sikeres, ha az újonnan beadott házi feladatok elérik a minimum követelményt, ekkor minden esetben a házi feladatokra kapott pontszám 0.

Az érdemjegy kialakítása: 

Az érdemjegy a házi feladatok és a vizsga pontjainak összegétől függ. A jegy a megszerzett pontoknak a maximálisan elérhető összpontszámhoz mért százalékos arányában a következőképpen alakul:

 40% alatt:  elégtelen (1)
40 - 55%:  elégséges (2)
55 - 70%:  közepes (3)
70 - 85%:  jó (4)
85% felett: jeles (5)

Év közben beadott extra feladatok teljesítésével az így kialakított érdemjegy javítható mivel az így szerzett extra pontok a megszerzett pontokhoz adódnak.

Konzultációk: A tantárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráin.

Budapest, 2013. december 29.

Gazdag-Tóth Boglárka

egyetemi docens