Tárgykövetelmény

Építőmérnök BSc szak
I. évfolyam, keresztfélév

 

Matematika A1a -- Analízis

Kód: BMETE90AX00; Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2008/09/1; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Sándor Csaba (E0 kurzus)

Gyakorlatvezetők: Később meghatározandó (E1 -- 18 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 0%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 darab 45 perces zárthelyi dolgozat. Mindegyik zh 20 p-os.

1.zh. Ideje: 4. hét.

2.zh. Ideje: 8. hét  

3.zh. Ideje: 12. hét. 

Az aláírás megszerzésének feltétele-- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a három évközi zárthelyi mindegyikén megszerezze az elérhető pontok legalább 30%-át. Pótlási és javítási lehetőség: maximum két zárthelyi anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. A pótlási időszakban azok, akik nem szerezték meg eddig az aláírást a 3 zh anyagából egy összevont zárthelyit írnak, ami sikeres abban az esetben, ha elérik a 30%-ot. Ekkor a zh-kból 30%-ot ér el a hallgató.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, a TVSz 15. § (12) bekezdésére tekintettel választhatnak az alábbi két lehetőség között:

a. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat. Ekkor az ott elért eredményt fogjuk figyelembe venni. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

b. Akik a fenti lehetőséggel nem élnek, azok az érvényes aláírásukkal vizsgázhatnak. A vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzése minimális szintjének, vagyis 30%-nak fogjuk tekinteni.

A vizsgajegy kialakítása

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírással rendelkező hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeliből áll, ahol 90 p-ot lehet elérni. A vizsgajegy kialakítása a zh eredmények és a vizsgapontok összegéből kerül kiszámításra az alábbi szabály szerint:

  0 <= p < 60, elégtelen (1),
60 <= p < 80, elégséges (2),
80 <= p < 100, közepes (3),
100 <= p < 125, (4),
125 <= p,         jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2008. április 15.
Dr. Sándor Csaba
a tárgy előadója