Matematika A1 ütemterv

2008/09 őszi félév

 

Okt. hét

Dátum

Előadás

Gyakorlat

1

09.08.

Követelmények ismertetése.

Komplex számok. (F4)

Komplex számok

09.11

Teljes indukció, Bernoulli-egyenlőtlenség. Binomiális együtthatók, binomiális tétel. Algebra alaptétele. (F4)

2

09.15

Vektorok, vektorműveletek, egyenes és sík a térben. (12)

Komplex számok (folytatás)

Vektorok, vektorműveletek

09.18

Sorozatok (11.1)

3

09.22

Sorozatok (részben 11.1)

Egyenes és sík  térben

Sorozatok

09.25

Függvénytani áttekintés, inverz fv-ek (7.1), arcusfv-ek (7.7)

4

09.29

1.zh

Sorozatok (folytatás).Elemi függvények, inverz fv-ek

10.02

Hiperbolikus és area fv-ek, nevezetes görbék

5

10.06

Fv határértéke, folytonosság. (2)

Fv határértéke

Differenciálási technikák

10.09

Derivált fogalma, differenciálási szabályok (3.1, 3.2)

6

10.13

Elemi függvények deriváltjai, középértéktételek (3.4, 4.2)

Láncszabály

Érintő számolása.

10.16

L’H szabály, magasabb rendű deriváltak (4.6)

7

10.20

Szélsőérték zárt intervallumon, konvexitás (4.1, 4.3, 4.4)

L’H szabály

Függvényvizsgálat

10.23

MUNKASZÜNETI NAP

8

10.27

2. zh

Szöveges szélsőérték példák

Implicit és paraméteresen adott fv-ek deriválása

10.30

Függvényvizsgálat, szöveges szélsőérték feladatok (4.5)

9

11.03

Implicit és paraméteresen adott fv-ek differenciálása (3.6)

Taylor-polinomok

11.06

Taylor-polinom, Taylor-tétel (11.8)

10

11.10

Határozatlan integrál. Visszavezetés alapintegrálokra. (4.8)

Határozatlan integrál: bevezető példák

11.13

Parciális integrálás. Rac. Törtfv-ek integrálása. (8.2, 8.3)

11

11.17

Helyettesítés, Trigonometrikus szorzatintegrálok. (5.5, 8.4)

Határozatlan integrál (folytatás)

Határozott integrál. Területszámítás

11.20

Határozott integrál. Területszámítás.

(5.2, 5.3, 5.4)

12

11.24

Ívhosz. Forgástest felszíne, térfogata. (6)

Határozott integrál további alkalmazásai.

11.27

3. zh

13

12.01

Súlypontszámítás. További alkalmazások.

Határozott integrál alkalmazásai.

Improprius iutegrál

12.04

Improprius integrálok. (8.8)

14

12.08

Közelítő módszerek

Improprius integrál (folyt)

Félévzárás

12.11

Tartalék óra.

A zárójeles hivatkozások Thomas: Kalkulus 1-3, Typotex, 2006-2007 kötetek fejezeteire vonatkoznak.