Abstract:

 

A dinamikai rendszerek elmélete sok ponton kapcsolódik a számelmélethez. Az egyik leggyümölcsözőbb kapcsolatot a kvantumkáosz-elmélet biztosítja. Ezen elmélet egy klasszikus rendszer kaotikus tulajdonságait a rendszer kvantumállapotain keresztül próbálja megragadni. Egyes speciális esetekben a felmerülő problémák a számelmélet mély és fontos kérdéseire vezetnek, és a rájuk adott (részleges) válaszok mindkét terület számára érdekesek. Az előadás főszereplői a Maass-formák lesznek: ezek azonosíthatók a moduláris felület geodetikus folyamának stacionárius kvantumállapotaival.