DOKTORI TÉMÁK

Orbifoldok és kristálycsoportok

Szimmetrikus síkbeli minták, Escher-rajzok mutatják, hogy a sík és tér nem folytonosan ható transzformáció csoportjai, kristálycsoportjai alaptartománnyal jellemezhetők: oldalpárok azonosításával, fixelemekkel, melyek az orbifold (főleg kompakt orbifold) fogalmához vezetnek. Euklideszi és főleg nem-euklideszi terekben sok tisztázandó probléma, sejtés van ezekkel kapcsolatban, melyek a mai modern matematikát áthatják, esztétikusan is szép eredményekhez vezethetnek.

A témának gazdag irodalma van. A D-szimbólumok módszere újszerű és hatékony eszközként jelenik meg az újabb számítógéppel is támogatott vizsgálatokban (lásd Mat. Lapok Új sorozat 3/1-2 (1993) 17-37 (1996), vagy a honlapon felsorolt publikációs listáról).

Nemeuklideszi geometriák és grafikus megjelenítésük

A 8 homogén 3-dimenziós geometriát, de magasabb dimenziós geometriákat is tudjuk szemléltetni a 2-dimenziós számítógép-képernyőn. Mindehhez a projektív geometria, lineáris transzformációk szisztematikus és gyakorlatvezérelt alkalmazása, az ú.n. Grassmann-algebrák ismerete is szükséges. Egy ismertetés is kiolvasható a [20], [44], [62], [63] honlapon lévő cikkekből. A téma az előbbi témához is kapcsolódhat, de önállóan is vizsgálható.