ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

A Gépészmérnöki Kar

alapképzéseinek (BSC)
kötelező tárgya

Kód: BMETE90AX06
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Heti óraszám: 1 óra előadás és 2 óra gyakorlat

Tematika:

— Térgeometriai alapismeretek (térelemek párhuzamossága, merőlegessége, szög- és távolságmérés)

— Merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer bevezetése

— Metszési feladatok, sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala

— Képsík-transzformáció, alakzatok ábrázolása több vetületben, speciális nézetek előállítása

— Síklapú testek síkmetszete és áthatása

— Távolságmérés, síkidomok valódi méreteinek megszerkesztése

— Testábrázolás speciális nézetekben, méretes testszerkesztések

— Axonometrikus vetítések, ortogonális és ferdeszögű axonometria

— Kör vetülete

— Gömb, kúp és henger ábrázolása

— Gömb és kúp síkmetszeteinek szerkesztése vetítősíkkal, kúpszeletek.

— Ruletták

 

Félévi követelmények:
Gépész hallgatóknak
Terméktervező hallgatóknak