Elméleti kérdések a Matematika A1 tárgy vizsgájára
(H0 kurzus)

 

Definíciók:

         1.    Peano-axiómák

         2.    Komplex számok n-edik gyökének meghatározása, áttérés algebrai alakról trigonometrikus alakra.

         3.    Valós számsorozat definíciója, legalább 3 nevezetes sorozat felsorolása és rövid jellemzésük.

         4.    Valós számsorozat határértéke (minden típusának megadása).

         5.    Függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete.

         6.    Egyváltozós valós-valós függvények határértéke.

         7.    Egyváltozós valós-valós függvények folytonossága.

         8.    Egyváltozós valós-valós függvények differenciálszámítása.

         9.    Egyváltozós valós-valós függvények monotonitása, konvexitása.

    10.    Lokális szélsőérték és az inflexiós pont definíciója.

    11.    Riemann szerinti integrálhatóság fogalma.

    12.    Határozott integrál, primitív függvény.

    13.    Improprius integrálok fő típusainak definíciói.

 

Tételek:

         1.    Bernoulli-egyenlőtlenség és legalább egy alkalmazása.

         2.    Bolzano és Weierstrass tételei.

         3.    Inverz függvény differenciálási szabálya.

         4.    Az összetett függvény differenciálási szabálya.

         5.    Rolle tétele, egy példa, az alkalmazására.

         6.    Lagrange-féle középértéktétel.

         7.    Cauchy-féle középértéktétel.

         8.    Lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele.

         9.    Lokális konvexitás elégséges feltétele.

    10.    Az inflexiós pont létezésének elégséges feltétele.

    11.    Bernoulli -- LHospital-szabály.

    12.    Newton -- Leibniz-szabály.

    13.    Helyettesítéses és parciális integrálás elve,

    14.    Ívhossz, forgástest térfogat, forgástest palást, szektorterület kiszámítási módja.

 

 

Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója