Deutschsprachige Mathematik 1. Semester 2007 Herbst

Tanulmányi követelmények:

A félévben 2db. 80 perces zárthelyi dolgozatot íratunk. A zárthelyiket 0-tól 20-ig pontozzuk, és a pontszám 40% súllyal beszámít a vizsgajegybe. Vizsgára csak azok a hallgatók, bocsáthatók, akik a zárthelyiken összesen legalább 12 pontot szereztek. Akik ezt nem érték el, azok a félév végén egy pótzárthelyit írhatnak. A vizsga írásbeli dolgozat lesz, amelyet legalább elégségesre (a pontszám 40%-a) meg kell írni. A vizsgajegybe ezen írásbeli eredménye 60% súllyal számít.

Hausaufgaben:

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, Hf6, Hf7, Hf8, Hf9, Hf10, Hf11 ( a 6,7,8,16,17,18 feladatok kimaradnak), Hf12

Formelnsammlung

Lehrstoff

Prüfungsfragen

KONZULTÁCIÓK: Jan. 8, 15, 22 (keddi napokon) 14-16, a terem: H45/a.
A feb. 1.-i vizsga 10 órakor a H. 45/A-ban lesz. A konzultáció jan 31.-én 14 órakor a H46-ban.
Tanulni, tanulni, tanulni!

e-mail:szilvasi@math.bme.hu