Tárgykövetelmények

Gépészmérnöki Kar
Gépész és Terméktervező BSc szakok
1. évfolyam keresztfélév

 

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

Tárgykód: BMETE90AX06;   Követelmény: 1/2/0/V/3;
Félév: 2007/08/2;  Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Prok István (G0 kurzus);

Gyakorlatvezetők: …(G1 -- G6 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 12 db egyenként 5 pontos rajzfeladat, amelyeket házi feladatként kell megoldani. Kiadásukra a 2 -- 13. heteken egy hetes határidővel kerül sor. A rajzokat a határidőnek megfelelő gyakorlaton kell beadni. A rajzok elfogadhatóságának (a legalább 1 pont elérésének) szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés. A sikertelen (0 pontos) rajzokat pótolni kell. A késve vagy pótlásként beadott rajzokra a pótlási határidőn belül (ami a G1 -- G5 rajzok esetében a 9. hét vége, a G6 -- G10 rajzok esetében pedig a 14. hét vége) legfeljebb 2 pont, azon túl pedig legfeljebb 1 pont adható. Végső határidő a pótlási hét vége, de a pótlási héten beadott minden egyes rajz után (a G11 és a G12 rajz pótlásának kivételével) külön-eljárási díjat kell fizetni. A feladatokra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a G1 -- G10 rajzok mindegyke (az esetleges pótlások után) legalább 1 pont értékű legyen.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 40 pontos 110 perces írásbeli vizsgadolgozat és a félévi pontszám alapján történik az alábbiak szerint. Ha a dolgozat nem éri el a 16 pontot, akkor a vizsga eredménye elégtelen (1). Egyébként a dolgozat pontszámához hozzáadjuk a félévi pontszám harmadát (5 tizedtől felfelé kerekítve). Az összeg alapján (amelyet így kétharmad részben a vizsgadolgozat és egyharmad részben a félévi pontszám képez) az érdemjegy:

30 pont alatt elégtelen (1)
30 ponttól  38 pontig: elégséges (2)
39 ponttól  46 pontig: közepes (3)
47 ponttól  53 pontig: (4)
54 ponttól  60 pontig: jeles (5)

Aki valamely korábbi félévben már megszerezte az aláírást, az is beadhatja a rajzokat, és így a fenti feltételekkel megszerezheti félévi pontszámát. Ha ezt nem teszik meg, akkor félévi pontszámként 10 pontot veszünk figyelembe.

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)

Konzultációk: szorgalmi időszakban a gyakorlatvezetők fogadóóráján, vizsgaidőszakban pedig vizsgakonzultációkat tartunk.

Budapest, 2007. november 15.
Dr. Prok István
a tárgy előadója