Tárgykövetelmények

Ábrázoló geometria 2

 

Kód: BMETE94AX02;
Követelmény: 1/1/0/F/2;
Félév: 2007/08/2;
Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Prok István (G0 kurzus);

Gyakorlatvezetők: Dr. Prok István (G1 kurzus);

 

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az előadásoknak és gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: A második héttől 10 héten át egy-egy osztályzattal értékelt, az aktuális anyaghoz kapcsolódó otthoni szerkesztési feladatot kell megoldani, és a következő heti órán beadni. Pótlásként vagy késedelmesen beadott rajz esetén az osztályzat legfeljebb közepes lehet. A hiányzó megoldás eredménye elégtelennek számít. A rajzbeadás végső határideje a pótlási hét vége.

 

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy az esetleges pótlások után legalább 7 rajz eredménye elérje az elégséges szintet. A félév végi osztályzat ekkor a legjobb 7 szerkesztési feladat osztályzatának átlagaként adódik (5 tizedtől felfelé kerekítve).

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin és egyedi megbeszélés alapján is.

 

Budapest, 2007. november 30.
Dr. Prok István
tárgyfelelős