Tárgykövetelmények
Természettudományi Kar
és mérnökképzések
3. és 4. évfolyam

Felületek spline-modellezése mérnököknek

Kód: BMETE945177;   Követelmény: 2/0/1/V/4;
Félév: 2007/08/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta
Gyakorlatvezető: Nagyné dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Aláírást az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a laborgyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 1 db 90 perces labor feladat eredményes megoldása

1. labor feladat: 10. hét (a gyakorlaton); pótlás: 11. hét. Témája az 1-9 hetek tananyaga

Az aláírás feltétele a jelenléti és a labor feladatra megszabott követelmények teljesítése.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgáztatás szóbeli formában történik a kiadott vizsgatételek alapján. A szorgalmi időszakban önálló feldolgozásra kiadott irodalom előadás formájában való ismertetése vállalható, és az erre adott osztályzat a vizsgajegybe 50%-os súllyal beszámít.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika, Miskolci Egyetemi Kiadó

Kurusa, Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon jegyzettár

Foley, van Dam, feiner, Hughes: Computer Graphics, Addison Wesley

Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv, Műegyetemi Kiadó

 

Budapest, 2007. október 31.
Nagyné dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős