Tárgykövetelmények
TTK matematika BSc szak,
1. évfolyam

GeometriA

Kód: BMETE94AM03        Követelmény: 4/0/0/V/4;
Félév: 2007/08/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy keretében, az ott megadott követelmények szerint történnek.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –,
a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2007. november 15.
Dr. G. Horváth Ákos
tárgyfelelős, előadó