Tárgykövetelmények
Mérnöki karok BSc képzései és
TTK (5 éves) matematikus képzése
2. és 3. évfolyam

Konstruktív geometria számítógéppel

Kód: BMETE944119;   Követelmény: 1/0/2/V/4;
Félév: 2007/08/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta
Gyakorlatvezetők: Nagyné dr. Szilvási Márta és Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. Aláírást az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a laborgyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces osztályozott laborfeladat

1. labor feladat: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 7. hét. Témája az 1-5 hetek tananyaga

2. labor feladat: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: a 6-11. hetek tananyaga

2 db. házi feladat beadása a 6. és 12. héten legalább elégséges szinten.

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az egyik laborfeladat valamint az elégtelen vagy elmaradt házi feladat még egyszer pótolható.

Az aláírás feltétele a jelenléti és a labor, ill. házi feladatokra megszabott követelmények teljesítése. Mindegyik labor feladat eredményének el kell érni az elégséges szintet.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgáztatás szóbeli formában történik. A vizsgajegybe a labor feladatok osztályzatának átlaga 50%-os súllyal beszámít.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:   Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv, Műegyetemi Kiadó

 

Budapest, 2007. október 31.
Nagyné dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős