Tárgykövetelmény

Építőmérnök BSc szak
I. évfolyam, keresztfélév

 

Matematika A1a -- Analízis

Kód: BMETE90AX00; Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2007/08/2; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Etesi Gábor (E0 kurzus)

Gyakorlatvezetők: 2008. február 8-ig meghatározandó (E1 -- E9 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces zárthelyi dolgozat.

1.zh. Ideje: 7. hét. Témája: Vektoralgebra. Komplex számok aritmetikája. Valós számsorozatok, határérték számítás. Valós egyváltozós függvények alapvető tulajdonságai. Függvény határértéke, folytonossága.)

2.zh. Ideje: 12. hét. Témája: Differenciálszámítás és alkalmazásai. Alapfogalmak, középértéktételek, L'Hospital szabály, függvényvizsgálat, szélsőérték feladatok. Integrálszámítás és alkalmazásai. Határozott integrál, integrál tulajdonságai, primitív függvény keresés, integrálfüggvény, Newton-Leibniz formula.)

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két évközi zárthelyi mindegyikén megszerezze az elérhető pontok legalább 30%-át. Pótlási és javítási lehetőség: az egyik zárthelyi anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. A pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, a TVSz 15. § (12) bekezdésére tekintettel választhatnak az alábbi két lehetőség között:

a. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat. Ekkor az ott elért eredményt fogjuk figyelembe venni. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

b. Akik a fenti lehetőséggel nem élnek, azok az érvényes aláírásukkal vizsgázhatnak. A vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzése minimális szintjének, vagyis 30%-nak fogjuk tekinteni.

A vizsgajegy kialakítása

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírással rendelkező hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeliből áll. A vizsgajegy kialakítása a TVSZ 15. § (10) bekezdésével összhangban a félévközi zárthelyi dolgozatokon és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik: a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,4 szorzóval, a vizsga dolgozaton elért százalékos teljesítményt 0,6 szorzóval vesszük figyelembe. Az így számított súlyozott p eredmény alapján az érdemjegy:

  0 <= p < 40, elégtelen (1),
40 <= p < 55, elégséges (2),
55 <= p < 70, közepes (3),
70 <= p < 85, (4),
85 <= p,         jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2007. november 15.
Dr. Etesi Gábor
a tárgy előadója