Tárgykövetelmény
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
Terméktervező BSc szak
1. évfolyam

Matematika A2 Terméktervezőknek

Kód: BMETE90AX26;   Követelmény: 4/2/0/F/6;
Félév: 2007/08/2;   Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szirmai Jenő (H0 kurzus);

Gyakorlatvezetők: a H5, H6 kurzusokhoz 2008. február 8-ig meghatározandók,

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 60%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces zárthelyi dolgozat és 2db beadandó házi feladat

1. zh. Ideje a 7. hét. Témája: Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok, elemi mátrixalgebra, determináns, rang.

2. zh. Ideje a 12. hét. Témája: Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor, kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték.

1. hf. kiadása a 2. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 6. heti gyakorlaton. Témája: az 1. zh. anyaga.

2. hf. kiadása a 7. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 11. heti gyakorlaton. Témája: a 2. zh. anyaga.

Az félévközi jegy megszerzésének feltételei -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két évközi zárthelyi mindegyikén megszerezze az elérhető pontok legalább 30%-át, továbbá szükséges mindkét házi feladatnak külön-külön történő legalább 50%-os teljesítése is.

Pótlási és javítási lehetőségek: Az egyik zárthelyi anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredményének helyébe. A pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett. Az otthoni feladatok különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adhatók le késedelmesen.

A félévközi jegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok és a házi feladatok teljesítményének együttes figyelembevételével történik: a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,8 szorzóval, a házi feladatokon elért százalékos teljesítményt 0,2 szorzóval vesszük figyelembe. Az így számított súlyozott p eredmény alapján az érdemjegy:

   0 <= p < 40  esetén   elégtelen (1),

 40 <= p < 55  esetén   elégséges (2),

 55 <= p < 70  esetén   közepes (3),

 70 <= p < 85  esetén   jó (4),

 85 <= p          esetén   jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, Typotex, Budapest, 2006-2007.Budapest, 2007. november 15.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója