Tárgykövetelmények
Építőmérnöki Kar
Építőmérnök BSc szak

Matematika Plus2

Kód: BMETE94AX09;   Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2007/08/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

1. zh: 6. hét (az előadáson); pótlás: 8. hét. Témája az 1--5 hetek tananyaga

2. zh: 12. hét (az előadáson); pótlás: 13. hét. Témája: a 6--11. hetek tananyaga

2 darab házi feladat beadása legalább elégséges szinten.

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat, továbbá az elégtelen vagy elmaradt házi feladat még egyszer pótolható.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti és a házi feladatokra megszabott követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok eredményének 3 súllyal és a házi feladatok osztályzatának 1 súllyal vett súlyozott átlaga.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria),

Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciál geometria, MűszakiKönyvkiadó 1979

Szász Gábor: Matematika II, Nemzeti Tankönyvkiadó

Feladatgyűjtemény: Reiman-N.Szilvási: Geometriai feladatok

 

Budapest, 2007. október 31.
Nagyné dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős