Tárgykövetelmények
Természettudományi Kar
M
atematikus BSc képzés, 2. évf.
Alkalmazott szakirány

Számítógépes grafika

Kód: BMETE94AM08;       Követelmény: 2/0/2/F/4;
Félév: 2007/08/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta;

Gyakorlatvezető: Nagyné Dr. Szilvási Márta és Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

 

Félévközi számonkérések:  2 db. zárthelyi és 2 db laborban bemutatandó házi feladat

1. zárthelyi: 6. héten az 1–5 hetek tananyagából.
            2. zárthelyi: 12. héten a 6-12 hetek tananyagából.
            1. feladat: 5. héten: testmodell szerkesztése.
2. feladat: 11. héten: felületmodell szerkesztése.
A pótlási héten az elégtelen zárthelyik és feladatok pótolhatók.
 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a két zárthelyi osztályzatának átlaga elérje az elégséges szintet, és mindkét feladatra adott osztályzat legalább elégséges legyen.

 

A félévközi jegy kialakítása. A laborban mutatott teljesítményre adott osztályzatnak, a két zárthelyi és a két feladat osztályzatának számtani közepe.

 

Konzultációk: az oktatókkal történő megegyezés szerint.

 

Jegyzet:
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (AddisonWesley).

– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)

Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)

– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)

– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (Typotex)

 

Budapest, 2008. február 7.

 

Nagyné dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős