ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
TERMÉKTERVEZŐKNEK

ütemterv a 2008/09/1 félévre
(További információk)

Előadások

Gyakorlatok

Feladat

időpont

PI

SZJ

BA

Tananyag

09.08. Merőleges vetítés tulajdonságai, Monge-féle képsíkrendszer. (U. 11-14)

09.11.

D.506.

Z.206.

Z.209

1. gyakorlat: térgeometriai bevezetés.

A rajzlap keretezése
Eredmények
CADKey (CD kép)

09.15. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U. 14-18.)

09.18.

D.506.

Z.206.

Z.209

2. gyakorlat: kétképsíkos ábrázolás, poliéderek ábrázolása.

T1 rajz: Poliéder ábrázolása

09.22. Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. (U. 18-23.)

09.25.

Z.206.

D.506.

Z.209

3. gyakorlat: síkok metszésvonala, síkidomok áthatása

T2 rajz: Síkidomok áthatása

09.29. Képsíktranszformáció. Egyenes és sík transzformálása. (U. 24-31.)

10.02.

Z.209.

Z.206.

D.506.

1. labor: poliéderek élvázas szerkesztése

L1a, L1b, L1c  laborfeladatok.

10.06. Poliéder síkmetszete. Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai. (U. 32-36.)

10.09.

D.506.

Z.206.

Z.209.

4. gyakorlat: képsíktranszformáció, poliéder adott irányú nézete

T3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

10.13. Poliéderek áthatása. (U. 37-44.)

10.16.

Z.206.

D.506.

Z.209.

5. gyakorlat: sík transzformálása vetítősíkká, poliéder síkmetszete

T4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete.

10.20. Méretes alapszerkesztések 1. Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége. (U. 45-48.)

10.23.

SZÜNET

10.27. Méretes alapszerkesztések 2. Sík leforgatása. (U. 48-57.)

10.30.

Z.209.

Z.206.

D.506.

2. labor: Boole műveletek testmodelleken

L2a, L2b laborfeladatok

11.03. Méretes testábrázolás. (U. 58-66.)

11.06.

D.506.

Z.206.

Z.209.

6. gyakorlat: poliéderek áthatása

T5 rajz: Vetítőhasábos áthatás

11.10. Körábrázolás (U. 119-122.)

11.13.

Z.206.

D.506.

Z.209.

7. gyakorlat: méretes alapfeladatok, testszerkesztés

T6 rajz: Vetítősíkon álló test ábrázolása.

11.17. Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria. (U. 133, 140-143.)

11.20.

Z.209.

Z.206.

D.506.

3. labor: méretes testszerkesztés

L3a, L3b, laborfeladatok

11.24. Felületek ábrázolása. (U. 151-153.)

11.27.

D.506.

Z.206.

Z.209.

8. gyakorlat: körábrázolás

T7 rajz: Körábrázolás

12.01. Felületek síkmetszete. (U. 157-167.)

12.04.

Z.206.

D.506.

Z.209.

9. gyakorlat: ortogonális axonometria

T8 rajz: Ortogonális axonometria

12.08. A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása

12.11.

Z.209.

Z.206.

D.506.

4. labor: összetett alakzat modellezése

L4a, L4b, L4b laborfeladatok

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk:

2008. december 12. (péntek) 12:15 – 14:00,  K.3.28.

2008. december 19. (péntek) 12:15 – 14:00,  K.3.28.

2009. január 9 (péntek) 12:15 – 14:00,  K.3.28.

2009. január 16 (péntek) 12:15 – 14:00,  K.3.28.

2009. január 23 (péntek) 12:15 – 14:00,  K.3.28.

A Geometria Tanszék által ajánlott szabadon választható tárgyak:

Ábrázoló geometria 2 [ BMETE94AX02, 1 ea + 1 gy, félévközi jegy, 2 kredit, eköv: Ábrázoló geometria ]

Görbék ábrázolása: kúpszeletek, görbék csúszás-mentes gördülése (ruletták), csavarvonal.

Vonalfelületek, síkbafejthető felületek szerkesztése és kiterítése.

A tórusz (körgyűrű), általános forgásfelületek, felület síkmetszete, felületek áthatása.

Test és felületmodellezés [ BMETE94AX12, 2 szg. lab, félévközi jegy, 2 kredit, eköv: Matematika A1 ]

Drótváz modellek készítése.

Testmodellezés: alaptestek továbbá forgatással és általános eltolással definiált testek, Boole-műveletek és transzformációk alkalmazása. Spline-görbék.

Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, splinefelületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Görbék felületek és transzformációk geometriája [ BMETE94AX11, 2 ea, vizsga, 2 kredit, eköv: Matematika A2 ]

Görbék és felületek differenciálgeometriája

Egybevágósági, affin, és projektív transzformációk leírása és alkalmazása.