Tárgykövetelmények

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező BSc szak

 

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

Tárgykód: BMETE90AX06;   Követelmény: 1/2/0/V/3;
Félév: 2008/09/1;   Nyelv: magyar;
Előadó: Prok István (G00 kurzus);

Gyakorlatvezetők: …(G13 – G15 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 8 db rajzfeladat (T1 – T8), amelyeket házi feladatként egy hetes határidővel kell megoldani, továbbá 4 db CAD labormunka (L1 – L4). Ezek mindegyikét 0-tól 5 pontig értékeljük.

A rajzok elfogadhatóságának (legalább 1 pont elérésének) szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés. A sikertelen (0 pontos) rajzokat pótolni kell. A késve vagy pótlásként beadott rajzokra a pótlási határidőn belül (ami a T1 – T4 rajzok esetében a 9. hét vége, a T5 – T6 rajzok esetében pedig a pótlási hét vége) legfeljebb 3 pont adható. Pótlási határidőn túl beadott T1 – T4 rajzok után különeljárási díjat kell fizetni, és a megoldással legfeljebb 2 pont szerezhető. A rajzok beadásának végső határideje a pótlási hét vége (a T7 és T8 rajzok ezen határidőig teljes értékkel beadhatók).

A CAD laborban minden alkalommal több (általában két-három) feladatot kell megoldani. Egy labor elfogadhatóságának (legalább 1 pont elérésének) szükséges feltétele legalább az egyik feladat teljes megoldása. A labormunkák pótlására nincs lehetőség.

A félévi pontszám a rajzokra és a labormunkákra kapott pontok összegeként adódik.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a T1 – T6 rajzfeladatok mindegyke (az esetleges pótlások után), továbbá a labormunkák közül legalább 2 sikeres (minimum 1 pont értékű) legyen.

A félév végi osztályzat kialakítása egy 40 pontos 110 perces írásbeli vizsgadolgozat és a félévi pontszám alapján történik az alábbiak szerint. Ha a dolgozat nem éri el a 16 pontot, akkor a vizsga eredménye elégtelen (1). Egyébként a dolgozat pontszámához hozzáadjuk a félévi pontszám harmadát (5 tizedtől felfelé kerekítve). Az összeg alapján (amelyet így kétharmad részben a vizsgadolgozat és egyharmad részben a félévi pontszám képez) az érdemjegy:

30 pont alatt elégtelen (1)
30 ponttól elégséges (2)
39 ponttól közepes (3)
47 ponttól (4)
54 ponttól jeles (5)

Legalább 24 pontos vizsgadolgozat estén (a fenti táblázattól függetlenül) a vizsga eredménye legalább elégséges (2).

Aki valamely korábbi félévben már megszerezte az aláírást, annak az órákra nem kötelező bejárnia, de a rajzokat az ütemezés szerint beadhatja, és így a fenti feltételekkel megszerezheti félévi pontszámát (a laborok helyett a P1 – P4 rajzfeladatokat kell megoldani). Ennek hiányában félévi pontszámként 10 pontot veszünk figyelembe.

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv (05038)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)

Konzultációk: szorgalmi időszakban a gyakorlatvezetők fogadóóráján, vizsgaidőszakban pedig vizsgakonzultációkat tartunk.

Budapest, 2008. április 15.
Dr. Prok István
a tárgy előadója