TÁRGYKÖVETELMÉNY

Természettudományi Kar
Matematika BSc szak, Elméleti szakirány

 

Differenciálgeometria 2

Kód: BMETE94AM06    Követelmény: 2/0/0/V/2
Félév: 2008/09/1    Nyelv: Magyar
Előadó: Dr. Szabó Szilárd

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Félévközi számonkérések: a kapcsolódó gyakorlati tárgy keretében, az ott megadott követelmények szerint történnek.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

Konzultációk: az előadó fogadóóráin.

 

Budapest, 2008. április 02.
Dr. Szabó Szilárd
tárgyfelelős, előadó