TÁRGYKÖVETELMÉNY
Természettudományi Kar
Matematika BSc szak Elméleti szakirány

 

Differenciálgeometria 2 gyakorlat.
Kód:
BMETE94AM07    Követelmény: 0/2/0/F/2
Félév: 2008/09/2    Nyelv: Magyar
Előadó: Dr. Szabó Szilárd

Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrzöm.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces, egyenként 50 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh: 7. hét; pótlás: 14. hét
         Témája
: Topologikus terek, kompaktság, összefüggőség,
                   fundamentális csoport, fedőleképezések

2. zh: 12. hét; pótlás: 14. hét

         Témája: Sokaságok, Riemann-felületek, integrálás,
                   Gauss-görbület

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 25 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

            60 ponttól   69 pontig: elégséges (2)
            70 ponttól   79 pontig: közepes (3)
            80 ponttól   89 pontig: jó (4)
            90 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: az gyakorlatvezető fogadóóráin.


Budapest, 2008. április 2.
Dr. Szabó Szilárd
tárgyfelelős