Tárgykövetelmények
Gépészmérnöki Kar
Gépész BSc képzés, gépészeti fejlesztő szakirány

Differenciálgeometria és numerikus módszerei

Kód: BMETE94AX10;       Követelmény: 2/1/0/F/3;
Félév: 2008/09/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta

Gyakorlatvezető: Nagyné dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

            1. zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 8. hét
                        Témája az 1-5 hetek tananyaga
            2. zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét
                        Témája: a 6-11. hetek tananyaga
             A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében
                        az egyik zárthelyi dolgozat még egyszer pótolható.

            Két darab házi feladat beadása legalább elégséges szinten

Elégtelen vagy elmaradt házi feladat a pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében még egyszer pótolható.

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti és a házi feladatokra megszabott követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok eredményének 3 súllyal és a házi feladatok osztályzatának 1 súllyal vett súlyozott átlaga.

 

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:   Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria),

Kurusa-Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Szeged (Spline elmélet)

Feladatgyűjtemény: Reiman-N.Szilvási: Geometriai feladatok

 

Budapest, 2008. 05. 07.

Nagyné dr. Szilvási Márta
docens, tárgyfelelős