Differenciágeometria és numerikus módszerei (2008-09 1. félév)

Házi feladatok:

Hf1, Hf2

Letölthetõ Maple programok:

Bézier-görbe, felületek (metszések), felületek (érintõk)

e-mail:szilvasi@math.bme.hu