Matematika A2 (E0 kurzus)
Építőmérnök hallgatóknak a 2008/09/1 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Numerikus sorok

M3: 22

2.

Függvénysorozatok,
függvénysorok

M3: 23-1..5

3.

Taylor-sorok, sorfejtés

M3: 23-6..8

4.

Fourier-sorok

M3: 23-9..12

5.

I. zárthelyi dolgozat

 

6.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19

7.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

8.

Lineáris transzformációk

(l. később, máshonnan)

9.

Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor

M2: 20-10..13

10.

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték

M2: 14-1..2
M2: 14-5..13

11.

II. zárthelyi dolgozat

 

12.

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték II. zárthelyi  dolgozat

M2: 15-5..10

13.

Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

14.

Többváltozós függvények integrálása II.

M2: 16

 

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény

jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

EREDMÉNYEK

Budapest, 2008. szeptember 1.
Dr. Molnár Emil
egyetemi tanár
a tárgy előadója