Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező BSc szak

Matematika A2 Terméktervezőknek

Kód: BMETE90AX26;  Követelmény: 4/2/0/F/6;

Félév: 2008/09/1;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (H0 kurzus);

Gyakorlatvezetők: … … (H5 kurzus),

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces 40 pontos zárthelyi dolgozat és 2db 10 pontos beadandó házi feladat

1. zh. Ideje a 5. hét. Témája: Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok, elemi mátrixalgebra, determináns, rang.

2. zh. Ideje a 11. hét. Témája: Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor, kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték.

1. hf. kiadása a 2. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 6. heti gyakorlaton. Témája: az 1. zh. anyaga.

2. hf. kiadása a 7. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 11. heti gyakorlaton. Témája: a 2. zh. anyaga.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zh elérje a 12 pontot (30%) és mindkét házi feladat legalább 5 pontos (50%) legyen. Elégtelen (1) félévközi jegyet kap, akinek egyik zh-ja sem éri el a 12 pontot.

Pótlási és javítási lehetőségek: Az egyik zh anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredményének helyébe. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik eredménytelen zh pótlása még egyszer megkísérelhető. A házi feladatok a szorgalmi időszak végéig ingyenesen pótolhatók, a pótlási időszakban pedig különeljárási díj ellenben adhatók be. A határidőn túl (késve vagy pótlásként) beadott házi feladatok értékelése csak 0 vagy 5 pont lehet.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k és a házi feladatok pontszámának összege alapján történik:

40 pont alatt  elégtelen (1),
40 ponttól  elégséges (2),
55 ponttól  közepes (3),
70 ponttól  (4),
85 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2008. április 14.
Dr. G. Horváth Ákos
a tárgy előadója