Tárgykövetelmények
Matematika A3 -- gépészmérnököknek

Mechatronika és Energetika szakos hallgatóknak
keresztfélév

Kód: BMETE90AX10;   Követelmény: 2/2/0/F/4;
Félév: 2008/09/1;   Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Etesi Gábor (H0 kurzus);

Gyakorlatvezetők: … … (H1, H2, H3, H4 kurzusok)

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 80 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: Vektoranalízis

2. zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: Differenciálegyenletek

Két darab házi feladat beadása: A 2. illetve 7. héten kiadott, a 6. illetve 12. hétre elkészítendő házi feladatok külön-külön minimum 50%-os teljesítése. A kijavítás után az 50%-ot el nem ért házi feladatok a 9-dik, illetve 14 hét végéig pótolhatóak.

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat, és az egyik házi feladat még egyszer pótolható.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti és a házi feladatokra megszabott követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 15 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
70 ponttól   84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: Az oktatóval való megegyezés szerint

 

Budapest, 2008. április 15.
Dr. Etesi Gábor
a tárgy előadója