Számítógépi geometriai modellezés
Vizsgatételek
1. Pont tartalmazási tételek
2. Síkbeli ponthalmazok konvex burkának szerkesztése
3. Szomszédségi kérdések, Voronoi diagram
4. Poliéderek adatrendszerei
5. Vetítések
6. Láthatóségi algoritmusok