ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
Gépészmérnök és Terméktervező hallgatóknak

H3 rajz 2008/09/2

Az ábrán az ABCDEFGH kocka és a vele közös középpontú UVWXYZ szabályos oktaéder egyesítéseként adódó test felülnézeti képe látható. Az elölnézeti és oldalnézeti kép – a csúcsok jelölésétől eltekintve – megegyezik a felülnézeti képpel. Adott továbbá az MO szakasz, amelynek O végpontja a kocka és az oktaéder közös középpontja. Szerkesszük meg az MO egyenes vetítősugárrá transzformálásával a test MO irányából látható merőleges vetületét. A III. képsík a II. képsíkra legyen merőleges. A láthatóságot egymástól függetlenül az I-II és a III-IV képsíkrendszerben tüntessük föl. O(50, 100, 200); X(90, 100, 200); M(75, 115, 275). Az x12, x23, x34 tengelyek rendre a (0, 160), (115, 275), (190, 90) pontokon haladjanak át.