Differenciálható csoportok

Tárgykövetelmények
TTK matematikus szak
Geometria mellékszakirány

Kód: BMETE945038         Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szabó Szilárd (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy keretében, az ott megadott követelmények szerint történnek.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –,
a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2008. december 12.
Dr. Szabó Szilárd
tárgyfelelős, előadó