Diszkrét Geometria

Tárgykövetelmények
TTK Matematikus szak,
Geometria mellékszakirány

Kód: BMETET945042;      Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2008/09/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Molnár Emil (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: nincsenek.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsgán történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2008. december 12.
Dr. Molnár Emil
a tárgy előadója