GeometriA Gyakorlat

Tárgykövetelmények
TTK matematika BSc szak,
1. évfolyam

Kód: BMETE94AM04        Követelmény: 0/2/0/F/2;
Félév: 2008/09/2;                Nyelv: magyar;

Előadó:
            Dr. Szirmai Jenő (T1 kurzus).
            Dr. Szabó Szilárd (T2 kurzus)

 

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces egyenként 50 pontos zárthelyi dolgozat.

            1. zh: 6. hét; pótlás: 14. hét
                        Témája: vektorok, analitikus geometria, gömbháromszögtan
            2. zh: 12. hét; pótlás: 14. hét
                        Témája: Transzformációk, másodrendű görbék és felületek.

            A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében
                        az egyik zárthelyi dolgozat pótlása még egyszer megkísérelhető.

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 20 pontot, Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

            40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
            55 ponttól   64 pontig: közepes (3)
            65 ponttól   79 pontig: jó (4)
            80 ponttól 100 pontig: jeles (5)

 

Konzultációk: a gyakorlatvezetők fogadóóráin

 

 

Budapest, 2008. december 12.
Dr. Szirmai Jenő
tárgyfelelős