Matematika A2a -- Vektorfüggvények

 

Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Energetika és Mechatronika BSc szakok

Kód: BMETE90AX02;  Követelmény: 4/2/0/V/6;

Félév: 2008/09/1;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szirmai Jenő (H0 kurzus)

Gyakorlatok: H1, H2, H3, H4 kurzusok

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 7. hét. Témája: Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok, elemi mátrixalgebra, determináns, rang.

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor, kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 6 pontot (30%). Nem kaphat aláírást, akinek egyik zh-ja sem éri el a 6 pontot. Egy zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-kra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

(a) Újra megírják a zh-kat. Ha mindkét zh eredményes (legalább 6 pontos) pontszámuk összegéből számítjuk a félévi pontszámot. Ha a pótlási lehetőségek után is marad eredménytelen zh, akkor a (b) pontban leírtak szerint járunk el.

(b) Félévi pontszámként az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (12 pontot) számolunk.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2008. december 12.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója