Matematika Plus 2

Tárgykövetelmények
Építőmérnök BSc képzés
szabadon választható tárgya

Kód: BMETE94AX09;       Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2008/09/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Molnár Emil

Gyakorlatvezetők: Dr. Molnár Emil, Nagyné Dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

1.      zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 8. hét. Témája az 1–5 hetek tananyaga

2.       zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: a 6–11. hetek tananyaga

Két darab házi feladat beadása legalább elégséges szinten.

A pótlási héten az egyik zárthelyi, továbbá az egyik elégtelen vagy elmaradt házi feladat különeljárási díj befizetése ellenében még egyszer pótolható.

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti és a házi feladatokra megszabott követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok eredményének 3 súllyal és a házi feladatok osztályzatának 1 súllyal vett súlyozott átlaga.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria),

Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.:  Differenciál geometria, MűszakiKönyvkiadó 1979

Szász Gábor: Matematika II, Nemzeti Tankönyvkiadó

Feladatgyűjtemény: Reiman – N.S zilvási: Geometriai feladatok

 

 

Budapest, 2008. december 10.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős