Differenciálgeometria és topológia
Tárgykövetelmény

TTK, Matematikus és Alkalmazott matematikus
MSc képzés 1. félév

Kód: BMETE94MM00;  Követelmény: 3/1/0/V/5;

Félév: 2009/10/1;  Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Szabó Szilárd (T0 kurzus)

Gyakorlatvezetők: Dr. Szabó Szilárd (T1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 90 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 7. hét. Témája: de Rham-elmélet (külső formák, kohomológia, dualitás)

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: Riemann-geometria (konnexió, görbület, geodetikusok)

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 8 pontot (40%). Nem kaphat aláírást, akinek egyik zh-ja sem éri el a 8 pontot. Egy zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt.

A vizsgajegy kialakítása szóbeli vizsgán történik. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt.

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet:

R.Bott -- L.W.Tu: Differential Forms in Algebraic Topology (Springer, 1982)

P.Petersen: Riemannian Geometry (Springer, 1998)

 

Budapest, 2009. április 24.
Dr. Szabó Szilárd
a tárgy előadója