ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
2009/10/2
(További információk)


Tananyag


Feladat

1. (febr. 9-10) Térgeometriai bevezetés. A merőleges vetítés. Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10)

A feladatokat általában a kiadást követő héten kell beadni.
Keretezés -- Eredmények -- Követelmények

2. (febr. 16-17) Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18)

H1 rajz: Poliéder ábrázolása

3. (febr. 23-24) Egyenes és sík metszéspontja. Transzverzális feladatok. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (felvétel). (U.18-23)

H2 rajz: Síkidomok áthatása

4. (márc. 2-3) Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása speciális helyzetekbe. Távolságok és hajlásszögek leolvasása, normáltranszverzális szerkesztése. Poliéder adott irányú nézete. Síkbeli szerkesztések megoldása. Testábrázolás transzformációval. (U.24-31)

H3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

5. (márc. 9-10) Poliéder síkmetszete vetítősíkkal és általános síkkal (felvétel), vetítőhasáb síkmetszete. Poliéderfelület és egyenes metszéspontjai. (U.32-36)

H4 rajz: Poliéder vetítősíkos metszete
H5 rajz: Poliéder általános síkos metszete

6. (márc. 16-17) Poliéderek áthatása. Vetítőhasábos (felvétel) és „fekvő” hasábos (felvétel) metszet. (U.37-47)

H6 rajz: Poliéder és vetítőhasáb áthatása
H7 rajz: Poliéder és fekvő hasáb áthatása
(A H7 rajz beadása a 8. héten)

7. (márc. 23-24) Méretes alapszerkesztések. Pontok távolsága, távolságfelmérés, egyenes és sík merőlegessége, sík leforgatása és visszaforgatás. Merőleges affinitás. (U.45-57)

 

8. (márc. 30-31) Méretes testábrázolás 1. Vetítősíkra (felvétel) és általános síkra (felvétel) épített test. (U.58-66)

H8 rajz: Vetítősíkra épített test

9. (ápr. 6-7) Méretes testábrázolás 2. Összetett feladatok (felvétel). (U.58-66)

H9 rajz: Méretes testábrázolás
A H1p – H5p pótrajzok beadásának határideje április 9.

10. (ápr. 13-14) Körábrázolás. Az ellipszis. Ellipszissel kapcsolatos affin és fokális szerkesztések (U.103-108). Vetítősíkra és általános helyzetű síkra (felvétel) illeszkedő kör szerkesztése (U.119-122).

H10 rajz: Körábrázolás

11. (ápr. 20-21) Axonometrikus ábrázolás (U.133). Ortogonális axonometria. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása (U.140-143).

H11 rajz: Ortogonális axonometria

12. (ápr. 27-28) Testábrázolás klinogonális axonometriában (U.146-150). Felületek ábrázolása (U.151-156).

H12 rajz: Klinogonális axonometria
(A H11 és H12 rajzok május 21-ig teljes értékűen beadhatók. Ez egyben a rajzbeadás végső határideje is.)

13. (máj. 4-5) Forgásfelületek síkmetszete 1. (U.157-167)

 

14. (máj. 11-12) Forgásfelületek síkmetszete 2. (U.157-167)

A H6p -- H10p pótrajzok beadásának határideje május 14.

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag VERMES IMRE: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

2010. május 19-én 10:00-tól 12:00-ig az R.5.10 teremben;
2010. május 26-án 10:00-tól 12:00-ig az R.5.09 teremben;
2010. június   2-án 10:00-tól 12:00-ig az R.5.09 teremben;
2010. június   9-én 10:00-tól 12:00-ig az R.5.08 teremben;

2010. június 15-én (kedden)  9:30-tól 11:00-ig az R.5.09 teremben.