Felületek spline-modellezése mérnököknek

Tárgykövetelmények
TTK képzései és mérnökképzések
3. és 4. évfolyam

Kód: BMETE945177;   Követelmény: 2/0/1/V/4;
Félév: 2009/10/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta
Gyakorlatvezető: Nagyné Dr. Szilvási Márta

 

Jelenléti követelmények. Aláírást az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a laborgyakorlatokon. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérés. Egy labor feladatot kell megoldani a 10. héti gyakorlaton. Pótlás a 11. héten lehetséges. Témája az 1-9 hetek tananyaga.

Az aláírás feltétele a jelenléti feltételek teljesítése, és a labor feladat eredményes megoldása.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgáztatás szóbeli formában történik a kiadott vizsgatételek alapján. A szorgalmi időszakban önálló feldolgozásra kiadott irodalom előadás formájában való ismertetése vállalható, és az erre adott osztályzat a vizsgajegybe 50%-os súllyal beszámít.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

 

Tankönyv:

Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika, Miskolci Egyetemi Kiadó

Kurusa, Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon jegyzettár

Foley, van Dam, feiner, Hughes: Computer Graphics, Addison Wesley

Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv, Műegyetemi Kiadó

 

Budapest, 2009. november 20.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős