Geometriák modelljei

Tárgykövetelmények
TTK matematikus szak
Geometria mellékszakirány

Kód: BMETE945046         Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2009/10/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

 

Budapest, 2009. november 20.
Dr. G. Horváth Ákos
tárgyfelelős, előadó