GeometriA Gyakorlat

Tárgykövetelmények
TTK matematika BSc szak,
1. évfolyam

Kód: BMETE94AM04        Követelmény: 0/2/0/F/2;
Félév: 2009/10/2;                Nyelv: magyar;

Gyakorlatvezetők:
            Dr. Szirmai Jenő (T1 kurzus).
            Dr. Prok István (T2 kurzus)

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces egyenként 50 pontos zárthelyi dolgozat. A teljesítés feltétele legalább 20 pont elérése.

            1. zh: 6. hét. Témája: vektorok, analitikus geometria, gömbháromszögtan.
            2. zh: 12. hét. Témája: Transzformációk, másodrendű görbék és felületek.

A félév végi osztályzat kialakítása. A félévközi jegy elégtelen, ha első próbálkozásra egyik zárthelyi dolgozat sem éri el a 20 pontot. Az egyik dolgozat a 14. héten pótolható, és sikertelenség esetén, teljesítése (különeljárási díj ellenében) a pótlási héten még egyszer megkísérelhető. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy (legkésőbb a pótlási alkalmak után) mindkét zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 20 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyik összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

            40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
            55 ponttól   64 pontig: közepes (3)
            65 ponttól   79 pontig: jó (4)
            80 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: a gyakorlatvezetők fogadóóráin.

Budapest, 2009. november 20.
Dr. Szirmai Jenő
tárgyfelelős