Matematika A2a -- Vektorfüggvények és
Analízis 2 informatikusoknak

Tárgykövetelmények
németnyelvű képzés, BSc 1. évfolyam

Kód: BMETE90AX02, BMETE90AX03 (4/2/0/V/6) és BMETE90AX05 (4/2/0/V/7);
Félév: 2009/10/2;   Nyelv: német
Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta és Dr. Bölcskei Attila (N0 kurzus)
Gyakorlatvezetők: Nagyné Dr. Szilvási Márta és Dr. Bölcskei Attila (N1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 5. hét (az előadás idejében); pótlás: 7. hét. Témája: az első 4 hét tananyaga

2. zh: 10. hét (az előadás idejében); pótlás: 12. hét. Témája: a 5-9. hét tananyaga

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az  aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zárthelyin elérhető pontszámból legalább 12 pontot (30%) megszerezzen.

A vizsgajegy megállapítása a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 90 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik. A félév közben szerzett pontszám és a vizsgadolgozat pontszámának összegéből a vizsgajegy az alábbi módon adódik:

              0 ponttól   39 pontig: elégtelen (1)
            40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
            55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
            70 ponttól   84 pontig: jó (4)
            85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: az oktatókkal való megbeszélés alapján

Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch

 

 

Budapest, 2009. november 20.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
a tárgy előadója