Matematika A2 Terméktervezőknek

Tárgykövetelmény

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező BSc szak

Kód: BMETE90AX26;  Követelmény: 4/2/0/F/6;
Félév: 2009/10/2;  Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szirmai Jenő (H0 kurzus);
Gyakorlat: H5 kurzus,

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat (zh) és 2db 5 pontos házi feladat (hf).

1. zh. Ideje a 7. hét. Témája: Numerikus sorok, függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok, sorfejtés, Fourier-sorok, elemi mátrixalgebra, determináns, rang.

2. zh. Ideje a 12. hét. Témája: Mátrixok inverze, mátrixegyenletek. Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság, lineáris transzformációk, bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor, kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték.

1. hf. kiadása a 2. héti gyakorlaton. Témája az 1. zh anyaga. Számonkérése az 1. zh hetében a gyakorlaton, egy rövid dolgozat formájában történik.

2. hf. kiadása a 7. héti gyakorlaton. Témája: a 2. zh anyaga. Számonkérése a 2. zh hetében a gyakorlaton, egy rövid dolgozat formájában történik.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zh elérje a 6 pontot (30%) és mindkét hf legalább 2 pontos (40%) legyen, továbbá az összpontszám (a két zh és két hf pontjainak összege) elérje a 20 pontot (40%). Elégtelen (1) félévközi jegyet kap, akinek első próbálkozásra egyik zh-ja sem éri el a 6 pontot, vagy egyik hf-je sem éri el a 2 pontot.

Pótlási és javítási lehetőségek: Az egyik zh és az egyik hf anyagából a szorgalmi időszak 13. hetében lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zh ill. hf eredménye lép a korábbi zh ill. hf eredményének helyébe. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik eredménytelen zh és az egyik eredménytelen hf pótlása még egyszer megkísérelhető.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k és a házi feladatok pontszámának összege alapján történik:

20 pont alatt  elégtelen (1),
20 ponttól  elégséges (2),
28 ponttól  közepes (3),
35 ponttól  (4),
43 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.

 

Budapest, 2009. november 20.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója