Test- és Felületmodellezés

Tárgykövetelmények
Szabadon választható tárgy
mérnök hallgatóknak

Kód: BMETE94AX12;       Követelmény: 0/0/2/F/2;
Félév: 2009/10/2;            Nyelv: magyar;

Gyakorlatvezetők: Dr. Lángi Zsolt és Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a számítógépes laboratóriumi gyakorlatoknak legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db laborban bemutatandó (otthon előre megtervezett) önálló feladat.

1. önálló feladat az 5. héten: testmodell szerkesztése.
2. önálló feladat a 11. héten: felületmodell szerkesztése.
A pótlási héten az elégtelen önálló feladatok pótolhatók.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

 

A félévközi jegy kialakítása. A laborban mutatott teljesítményre adott osztályzatnak, valamint a két önálló feladat osztályzatának számtani közepe 7 tizedtől fölfelé kerekítve.

 

Konzultációk: az oktatókkal történő megegyezés szerint.

 

Jegyzet:
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (AddisonWesley).

– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)

Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)

– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)

– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (Typotex)

 

Budapest, 2009. november 20.

 

Dr. Prok István
tárgyfelelős