ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
TERMÉKTERVEZŐKNEK

ütemterv a 2010/11/1 félévre
(További információk)

Előadások

Gyakorlatok

Feladat
beadása a kiadást követő gyakorlaton / laboron

időpont

BA

LZS

PI

Tananyag

09.06. A merőleges vetítés tulajdonságai. Monge-féle képsíkrendszer. (U.11-14, előadásvázlat)

09.09.

> > >

R.5.14

R.5.15

1. gyakorlat: térgeometriai bevezetés.

A rajzlap keretezése
Eredmények
Követelmények
CADKey (CD kép)

09.13. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U.14-18, előadásvázlat)

09.16.

R.4.B

R.5.14

R.5.15

2. gyakorlat: kétképsíkos ábrázolás, poliéderek ábrázolása.

T1 rajz: Poliéder ábrázolása

09.20. Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (példa, felvétel) (U.18-23, előadásvázlat)

09.23.

R.5.14

R.4.B

R.5.15

3. gyakorlat: síkok metszésvonala, síkidomok áthatása

T2 rajz: Síkidomok áthatása

09.27. Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása. (U.24-31, előadásvázlat)

09.30.

R.5.15

R.5.14

R.4.B

1. labor: poliéderek élvázas szerkesztése

L1a, L1b, L1c  laborfeladatok.

10.04. Poliéder síkmetszete (példa, felvétel). Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai. (U.32-36, előadásvázlat)

10.07.

R.4.B

R.5.14

R.5.15

4. gyakorlat: képsík-transzformáció, poliéder adott irányú nézete (példa)

T3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

10.11. Poliéderek áthatása. Poliéder és vetítőhasáb áthatása (példa, felvétel) (U.37-44, előadásvázlat)

10.14.

R.5.14

R.4.B

R.5.15

5. gyakorlat: sík transzformálása vetítősíkká, poliéder síkmetszete

T4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete.

10.18. Méretes alapszerkesztések. Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége. Sík leforgatása (U.45-57, előadásvázlat)

10.21.

R.5.15

R.5.14

R.4.B

2. labor: Boole műveletek testmodelleken

L2a, L2b laborfeladatok

10.25. Méretes testábrázolás (példa, felvétel U.58-66)

10.28.

R.4.B

R.5.14

R.5.15

6. gyakorlat: poliéderek áthatása

T5 rajz: Vetítőhasábos áthatás

11.01. SZÜNET: Mindenszentek napja (a tananyag a megfelelő gyakorlaton szerepel)

11.04.

R.5.14

R.4.B

R.5.15

7. gyakorlat: méretes alapfeladatok, testábrázolás, (példa, felvétel)

T6 rajz: Vetítősíkra épített test ábrázolása.

11.08. Merőleges affinitás (U.49-50). A kör affin képe (U.105-108). Körábrázolás. (U.119-122), (előadásvázlat)

11.11.

R.5.15

R.5.14

R.4.B

3. labor: méretes testmodellezés

L3a, L3b, laborfeladatok

11.15. Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria (U.133, 140-143, előadásvázlat)

11.18.

R.4.B

R.5.14

R.5.15

8. gyakorlat: körábrázolás (1. példa), (2. példa, felvétel).

T7 rajz: Körábrázolás

11.22. Klinogonális axonometria (U.146-150)
Kúpszeletek. (U.102-118)
(előadásvázlat)

11.25.

R.5.14

R.4.B

R.5.15

9. gyakorlat: ortogonális axonometria

T8 rajz: Ortogonális axonometria

11.29. Felületek ábrázolása, Felületek síkmetszete (U.151-167 részletek, előadásvázlat)

12.02.

R.5.15

R.5.14

R.4.B

4. labor: összetett alakzat modellezése

L4a, L4b, L4c önálló laborfeladatok

12.06. A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása (előadásvázlat). Félévzárás.

12.09.

R.5.09

R.5.14

R.5.15

10. gyakorlat: Ferde axonometria, speciális tengelykeresztek. (U.146-150).

A T1p – T6p pótrajzok beadásának határideje december 10. A T7p és T8p pótlások december 17-én délig (12:00-ig) adhatók be. Ez a rajzbeadások VÉGSŐ HATÁRIDEJE is.

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

2010. december 10. (péntek) 14:15 – 16:00, KM63

2010. december 17. (péntek) 12:00 – 14:00, KM63

2011. január   7. (péntek) 12:00 – 14:00, KM21

2011. január 14. (péntek) 12:00 – 14:00, KM21

2011. január 21. (péntek) 12:00 – 14:00, KM21

A Geometria Tanszék által ajánlott szabadon választható tárgyak:

Ábrázoló geometria 2 (BMETE94AX02, 1 ea + 1 gy, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Ábrázoló geometria)

-- Centrális vetítés, perspektív ábrázolás.
-- Síkgörbék ábrázolása: kúpszeletek, ruletták, csavarvonal.
-- Általános forgásfelületek, felület síkmetszete, felületek áthatása.
-- Vonalfelületek, síkbafejthető felületek szerkesztése és kiterítése.

Test és felületmodellezés (BMETE94AX12, 2 számítógépi [CADKEY] labor, félévközi jegy, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)

-- Drótváz modellek készítése.

-- Testmodellezés: alaptestek továbbá forgatással és általános eltolással definiált testek, Boole-műveletek és transzformációk alkalmazása. Spline-görbék.

-- Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Konstruktív geometria (BMETE94AX13, 2 előadás, vizsga, 2 kredit, előkövetelmény: Matematika A1)

-- Térbeli feladatok numerikus megoldása az analitikus geometria eszközeivel.
-- Síkbeli és térbeli görbék analitikus leírása: kúpszeletek, cikloisok, körevolvens, csavarvonal, Viviani-görbe, stb. Görbület, torzió, kísérő triéder.
-- Transzformációk: fixponttal rendelkező egybevágóságok általános megadása, homogén koordináták, affin és projektív transzformációk, szimmetriák.
-- Felületek analitikus leírása: másodrendű felületek, vonalfelületek, forgásfelületek. Felületi görbe, érintősík, felületi normális, görbületi viszonyok. Áthatási görbék kezelése. Vonalfelületek síbafejthetősége.
-- Síklapú testek számítógépi modellezése: fontosabb adatstruktúrák, megjelenítési módok, műveletek.