Differenciágeometria és numerikus módszerei (2010-11 1. félév)

2. pótzh pontszámok

Házi feladatok:
Hf1 Hf2

példatár pdf file-ban (21,48 MB): letöltés

Maple9 program Bezier g.
Maple9 program felületek

Ajánlott választható tárgyak tavasszal:
Test- és felületmodellezés, TE94AX12: 2labor, modellezés Cadkey-vel
Számitógépi geometriai modellezés, TE94MX05: 2ea. terméktervezõknek
(A fenti 2 tárgy együtt, TE94AM08: 2ea.+2labor matematikusoknak)
Felületek spline-modellezése, TE94MX09: 2ea.

e-mail:szilvasi@math.bme.hu