Matematika A3 – gépészmérnököknek
Tárgykövetelmények

Mechatronika és Energetika szakos hallgatóknak
keresztfélév

Kód: BMETE90AX10;   Követelmény: 2/2/0/F/4;
Félév: 2010/11/1;   Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szabó Szilárd (H0 kurzus);
Gyakorlatok: H1, H2, H3, H4 kurzusok

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 80 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat (zh) és 2 db házi feladat (hf).

1. zh: 7. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: Vektoranalízis

2. zh: 13. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: Differenciálegyenletek

1. hf: Kiadására a 2. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 7. hét. Témája: Vektoranalízis

2. hf: Kiadására a 7. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 13. hét. Témája: Differenciálegyenletek

A hf-ek elkészítésének ellenőrzése a zh-kkal összevonva történik. Mindkét zh tartalmaz egy-egy feladatot a megfelelő hf-ek példái közül.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti és a követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zh eredménye elérje a 15 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zh-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
70 ponttól   84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: Az oktatóval való megegyezés szerint

 

Budapest, 2010. május 14.
Dr. Szabó Szilárd
a tárgy előadója