Tárgykövetelmények
BSc, német nyelvű képzés

Matematika A1a/b – Analízis,  BMETE90AX00/01,  4/2/0/V/6
Analízis 1 informatikusoknak,  BMETE90AX04,  4/2/0/V/7

Félév: 2010/11/1;                Nyelv: német

Előadó: Nagyné dr. Szilvási Márta (Dr. Bölcskei Attila)

Gyakorlatvezetők: Nagyné dr. Szilvási Márta, és Dr. Bölcskei Attila

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 3 db 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat

      0. zh. 2. hét (külön időpontban); pótlás: 13. hét (vagy a Bevezető matematika c. tárgy teljesítése)
                  Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése.

1. zh: 5. hét (az előadás idejében); pótlás: 7. hét
                        Témája: az első 4 hét tananyaga
            2. zh: 10. hét (az előadás idejében); pótlás: 12. hét
                        Témája: a 5-9. hét tananyaga
            A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében
                        az  aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a hallgató az 1. és 2. zárthelyin elérhető pontszámból legalább 12 pontot (30%) megszerezzen.

 

A vizsgajegy a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 90 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik az alábbiak szerint. A vizsgadolgozatot legalább elégségesre (24 pont) meg kell írni. Ezután a félévközben szerzett pontszám és a vizsgadolgozat pontszám összegéből a vizsgajegy az alábbi:

              0 ponttól   39 pontig: elégtelen (1)
            40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
            55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
            70 ponttól   84 pontig: jó (4)
            85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

 

Konzultációk:  oktatóval való megbeszélés alapján

Tankönyv:  Meyberg, Vachenauer: Höhere Mathematik 1., Springer-Lehrbuch

 

 

Budapest, 2010. május 14.
Nagyné dr. Szilvási Márta
docens, a tárgyak előadója