Felületek spline-modellezése

Tárgykövetelmények
TTK képzései és mérnökképzések

Kód: BMETE94MX09
Követelmény: 2/0/0/V3
Félév: 2010/11/2;   Nyelv: magyar;
Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Aláírást az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérés. nincs

Az aláírás feltétele a jelenléti feltételek teljesítése.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgáztatás szóbeli formában történik a kiadott vizsgatételek alapján. A szorgalmi időszakban önálló feldolgozásra kiadott irodalom előadás formájában való ismertetése vállalható, és az erre adott osztályzat a vizsgajegybe 50%-os súllyal beszámít.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

 

Tankönyv:

Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika, Miskolci Egyetemi Kiadó

Kurusa, Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon jegyzettár

Foley, van Dam, feiner, Hughes: Computer Graphics, Addison Wesley

Nagyné Szilvási Márta: CADKEY gyakorlókönyv, Műegyetemi Kiadó

 

Budapest, 2010. december 1.
Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős