Konstruktív GeometriA

Tárgykövetelmények
Szabadon választható tárgy

Kód: BMETE94AX13        Követelmény: 2/0/0/V/2;
Félév: 2010/11/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Prok István (G0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések 3 egyenként 5 pontos házi feladatként megoldandó feladatsor.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítésén túl, hogy a házi feladatok mindegyike legalább 2 pont értékű legyen.

 

Pótlási lehetőségek: A házi feladatok a szogalmi időszakban teljes értékűen, a pótlási időszakban pedig maximum 3 pontért pótolhatók.

 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin

 

Tankönyvek, jegyzetek:

Strommer Gyula: Geometria

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)

Reiman István, Szilvási Márta: Geometriai feladatok (41007)

 

Budapest, 2010. december 1.
Dr. Prok István
tárgyfelelős, előadó