Projektív geometria Mérnököknek
Tárgykövetelmények

Gépészmérnöki Kar
Terméktervező MSc képzés
kötelező tárgya

Kód: BMETE94MX04;       Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2010/11/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Molnár Emil

 

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

 

1. zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 8. hét. Témája az 1-5 hetek tananyaga.

2. zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét. Témája: a 6-11. hetek tananyaga.

A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat még egyszer pótolható.

 

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok osztályzatának átlaga 7 tizedtől fölfelé kerekítve.

 

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Lőrincz Pál, Petrich Géza: Ábrázoló geometria, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

Reiman István: A geometria és határterületei, Gondolat, Budapest, 1986.

G. Horváth Ákos, Szirmai Jenő: Nemeuklideszi geometriák modelljei, TypoTeX, Budapest, 2004.

 

Budapest, 2010. december 1.
Dr. Molnár Emil
tárgyfelelős, előadó